Najbolestivejšie je pozerať do očí tomu, koho máme stále radi rovnako , aj napriek tomu, ako veľmi nám ublížil.