Tým ktorí k sebe patria osud vždy nájde novú cestu stretnúť sa!